schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Khỏa thân : tập truyện ngắn
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Thánh-phố-Hồ-chí-Minh, Nxb-Thanh-niên; Libraries: UHH

2007
2.

Đứng trước biển : Tiẻu thuyết
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Thành phố H`ô Chí Minh, Nhà xuất bản Tac phẩm mới & Hội Nhà văn Việt Nam; Libraries: UHH

1984
3.

Người-đứng-gác-ngã-tư-đường-phố
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Thấnh-phồ-Hố-chí-Minh, Nxb-Thanh-niên; Libraries: UHH

1982
4.

Yêu như là sống : Tiểu thuyết
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Hải Phòng; Libraries: UHH

1988
5.

Cù lao tràm : tiểu thuyết Tái bản lần thứ nhất
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Hải Phòng, Nhà xuất bản Hải Phòng; Libraries: UHH

1985
6.

Cù lao tràm [...] : : tiểu thuyết Tập 2 Tái bản l`ân thứ nhất
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Hải Phòng, Nhà xuất bản Hải Phòng; Libraries: UHH

1985
7.

Cù lao tràm [...] : : tiểu thuyết Tập 1 Tái bản lần thứ nhất
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Hải Phòng, Nhà xuất bản Hải Phòng; Libraries: UHH

1985
8.

Đứng trước biển Tái bản in Paris
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Paris, Nhà xuất bản Văn nghê thành phố Hồ Chí Minh; Libraries: UHH

1983
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 8 Hits

Remove Filters