schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Khỏa thân : tập truyện ngắn
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Thánh-phố-Hồ-chí-Minh, Nxb-Thanh-niên; Libraries: UHH

2007
2.

Ngoại-tình : tiểu thuyết In lần thứ ba
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Quảng Ninh; Libraries: UHH

1989
3.

Cù lao tràm : tiểu thuyết Tái bản lần thứ nhất
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Hải Phòng, Nhà xuất bản Hải Phòng; Libraries: UHH

1985
4.

Phần hồn : tiê̕u-thuyết
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Hà Nội, Nhà xuất ba̕n Thanh-niên; Libraries: UHH

1994
5.

Cù lao tràm : tiểu thuyết Ta?^p 1 Tái bản lần thứ nhất
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Hải Phòng, Nhà xuất bản Hải Phòng; Libraries: UHH

1985
6.

Yêu như là sống : Tiểu thuyết
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Hải Phòng; Libraries: UHH

1988
7.

Người-đứng-gác-ngã-tư-đường-phố
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Thấnh-phồ-Hố-chí-Minh, Nxb-Thanh-niên; Libraries: UHH

1982
8.

Đứng trước biển Tái bản in Paris
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Paris, Nhà xuất bản Văn nghê thành phố Hồ Chí Minh; Libraries: UHH

1983
9.

Đứng trước biển : Tiẻu thuyết
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Thành phố H`ô Chí Minh, Nhà xuất bản Tac phẩm mới & Hội Nhà văn Việt Nam; Libraries: UHH

1984
10.

Cù lao tràm : tiểu thuyết Ta?^p 2 Tái bản l`ân thứ nhất
by Nguyễn-Mạnh-Tuấn

Publisher: Hải Phòng, Nhà xuất bản Hải Phòng; Libraries: UHH

1985
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 10 Hits

Remove Filters