schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Lịch tri`êu hiến chương loại chí Dư địa chí Tập 1
by Phan Huy Chú, Huy Chu

Publisher: Saigon, Phủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn Hóa; Libraries: UHH

1972
2.

Lịch triều hiến chương loại chí
by Phan Huy Chú, Huy Chu

Publisher: Saigon, Phủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn Hóa; Libraries: UHH

1972
4.

Binh chế chí, Văn tịch chí, Băng giao chí
by Phan Huy Chú, Huy Chu

Publisher: Hà N^ọi, Nhà xuất bản Sử Học; Libraries: UHH

1961
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 4 Hits

Remove Filters