schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Tổng t^ạp Luận văn ** / [Võ-Nguyên-Giáp] 2
by Võ-nguyên-Giáp

Publisher: Hà-n^ọi: Nxb-Quân-đ^ọi-nhân-dân, ; Libraries: UHH

2006
2.

Tổng t^ạp
by Võ-nguyên-Giáp

Publisher: Hà-n^ọi: Nxb-Quân-đ^ọi-nhân-dân, ; Libraries: UHH

2006
3.

Tổng t^ạp Hồi Ký / [Võ-Nguyên-Giáp] 1
by Võ-nguyên-Giáp

Publisher: Hà-n^ọi: Nxb-Quân-đ^ọi-nhân-dân, ; Libraries: UHH

2006
4.

Tổng t^ạp Luận văn *** / [Võ-Nguyên-Giáp] 3
by Võ-nguyên-Giáp

Publisher: Hà-n^ọi: Nxb-Quân-đ^ọi-nhân-dân, ; Libraries: UHH

2006
5.

Tổng-hành-dinh-trong-mùa-xuân-toàn-thắng : hồi-ức
by Võ-nguyên-Giáp

Publisher: Hà-Nội, Nhà-xuất-bản-Chính-trị-quốc-gia; Libraries: UHH

2000
6.

Chiên-đâu-trong-vòng-vây : hôi-úc
by Võ-nguyên-Giáp

Publisher: Hà-nôi, Nhà-xuât-ban-Quân-đôi-nhân-dân; Libraries: UHH

1995
7.

Tổng-tập-hồi-ký
by Võ-nguyên-Giáp

Publisher: Hà-nội: Nxb-Quân-đội-nhân-dân, ; Libraries: UHH

2006
8.

Điện Biên Phủ In lần thứ sáu. có bổ sung
by Võ-nguyên-Giáp

Publisher: Hà Nội, Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân; Libraries: UHH

1979
9.

Những chặng đường lịch sử
by Võ-nguyên-Giáp

Publisher: Hà Nội, Nhà xuất bản Văn Học; Libraries: UHH

1977
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 10 Hits

Remove Filters