schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Tác-phẩm-đăng-báo-1929
by Phan-Khôi

Publisher: Hà-n^ọi, Nxb-H^ọi-nhà-văn; Libraries: UHH

2006
2.

Mở-rừng : tiểu thuyê̂t
by Lê-Lựu

Publisher: Hà-nội, Nxb-Thanh-niên; Libraries: UHH

2003
3.

Truyện-Kiè̂u-bản-Nôm-Duy-Minh-Thị
by Nguyễn-Du

Publisher: Hà-Nội, Nhà-xuá̂t-bản-Khoa-học-xã-hội; Libraries: UHH

2010
4.

Thơ-chữ-Han-Hồ-chí-Minh-chú-thích-thư-pháp
by Hồ-chí-Minh

Publisher: Hà-nội, Nxb-Chính-trị-quốc-gia; Libraries: UHH

2005
6.

Phan-Châu-Trinh-toàn-tập
by Phan-Châu-Trinh

Publisher: [s.l.], Nxb-Đà-nẵng; Libraries: UHH

2005
8.

Thơ
by Hoàng-Cầm

Publisher: Hà-nộ], Nxb-Hội-nhà-văn; Libraries: UHH

2011
9.

Hàng-mã-kí-ức : tiè̂u-thuyé̂t
by Inrasara

Publisher: Hà-Nội, Nxb-Văn-học; Libraries: UHH

2011
10.

Nhớ-Phùng-Quán (nhiều-tác-giả)

Publisher: Thành-phố-Hồ-chí-Minh, Nhà-xuất-trẻ; Libraries: UHH

2003
11.

Tuyền tập kịch
by Nguy~ên-huy-Thi^ẹp

Publisher: Thành-phố-H`ô-chí-Minh, Nxb-Trẻ; Libraries: UHH

2003
12.

Nhạc-lá : tiểu-thuyết
by Bùi-minh-Quốc

Publisher: Hà-nội, Nxb-Phụ-nữ; Libraries: UHH

2002
13.

Chí Phèo : tác phẩm và dư luận
by Nam Cao

Publisher: Hà Nội, Nhà xuất bản Văn học; Libraries: UHH

2002
15.

Tắt đèn : tác phẩm và dư luận
by Ngô-tất-Tố

Publisher: Hà Nội, Nxb Văn học; Libraries: UHH

2002
16.

Song-thoại-với-cái-mới : tiẻ̂u-luận
by Inrasara

Publisher: Hà-nội, Nhà-xuá̂t-bản-Hội-nhà-văn; Libraries: UHH

2008
17.

Ba-nhà-cải-cách : bộ-ba-tiểu-thuyết-lịch-sử
by Vũ-Ngọc-Tiến

Publisher: Thành-phố-Hồ-Chí-Minh, Nhà-xuất-bản-Văn-Nghệ; Libraries: UHH

2007
18.

Chó-bi, đ̀ơi-lưu-lạc
by Ma-Văn-Kháng

Publisher: Hà-nội, Nxb-Hội-nhà-văn; Libraries: UHH

2006
19.

Dòng-sông-mía
by Đào-Thắng

Publisher: Hà-nội, Nxb-Hội-nhà-văn; Libraries: UHH

2006
20.

Thơ = : Gedichte
by Nguyễn-Đình-Thi

Publisher: Düsseldorf, Gesellschaft für die Freundschaft zwischen den Völkern der Bundesrepublik Deutschland u. d. Sozialist. Republik Vietnam; Libraries: UHH

2006
1234

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 78 Hits

Remove Filters